Polityka prywatności i plików cookies
strony akademia geszeftów"

Co znajdziesz w tym dokumencie i do kogo jest on adresowany?
Ten dokument opisuje zasady przetwarzania danych osobowych, Twoje prawa z tym związane, a także zasady używana plików cookies w naszym serwisie.
Ten dokument jest dla Ciebie, jeśli:

 • rozglądasz się za specjalistami edukacji handlowców eksportujących do krajów niemieckojęzycznych i wczytujesz się w naszą ofertę bardzo dokładnie,
 • zamawiasz rozmowę telefoniczną, korzystając z przycisku callback,
 • po prostu korzystasz ze strony lub korespondujesz z nami za pośrednictwem e-maila.

 • Ten dokument stworzyliśmy, aby z jednej strony dać Ci pełną i napisaną „ludzkim językiem” informację nt. ochrony Twojej prywatności, a z drugiej wywiązać się z obowiązków nałożonych przepisami tzw. RODO (czyli rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

  Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?
  Stroną internetową Akademia Geszeftów 99 dostępną pod adresem www.ag99.pl administruje Agata Goba prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Goba Dynamic Management Sp. z o.o.
  Nasze dane kontaktowe to:

  • e-mail: [email protected]
  • ul. Dworcowa 100/11
   85-010 Bydgoszcz
  • NIP 9671439236 | KRS 0000859622 | REGON 387046901

  Jakie dane osobowe przetwarzamy i po co?
  Będziemy przetwarzać Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko oraz dane firmowe) oraz dane kontaktowe takie jak telefon i adres e-mail, a także dane o charakterze informatycznym (jak np. nr IP komputera), po których zasadniczo jednak nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię jako konkretnej osoby).

  Przetwarzamy dane osobowe w celu realizacji nałożonych prawem obowiązków – w szczególności chodzi tu o przepisy podatkowe (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Kolejnym celem przetwarzania jest realizacja naszych usprawiedliwionych interesów takich jak marketing usług własnych (także przy wykorzystaniu plików cookies oraz przez newsletter), zapewnienie bezpieczeństwa strony i wykrywanie nadużyć (np. poprzez gromadzenie tzw. logów serwera), dochodzenie i obrona przed ew. roszczeniami czy prowadzenie korespondencji (np. gromadzenie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi, gdy napiszesz do mnie na skrzynkę e-mail) (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

  Twoje dane związane z realizacją zawartej umowy będziemy przechowywać do czasu przedawnienia wszelkich związanych z nią zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych (zazwyczaj jest do 5 lat od zakończenia roku, w którym skończyliśmy wykonywać umowę – tj. np. od dokonania sprzedaży lub zamknięcia konta w sklepie). Inne dane, jak np. związane z udzielaniem odpowiedzi na zapytania, będziemy przetwarzać przez nie dłuższy niż dwa lata od udzielenia odpowiedzi/ załatwienia sprawy lub innego zdarzenia, powodującego przetwarzanie danych.

  Komu przekazujemy Twoje dane?

  Twoje dane zachowujemy tylko dla siebie, a inne firmy, osoby czy instytucje będą miały dostęp wyłącznie w celu realizacji umowy lub gdy przepisy prawa nakazują nam ich przekazanie. W związku ze współpracą z dostawcami usług hostingowych, Twoje dane osobowe mogą trafić poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (wiąże się to z lokalizacją serwerów), gdzie poziom ochrony prawnej Twoich danych osobowych może inny niż na terenie EOG. Zawsze jednak odbywa się to na podstawie instrumentów prawnych gwarantujących odpowiedni stopień ochrony, takich jak tzw. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych?

  Masz prawo do:

  • dostępu do swoich danych,
  • ich sprostowania swoich danych, jeśli są nieaktualne,
  • usunięcia swoich danych lub ograniczenia ich przetwarzania (pamiętaj jednak, że nie są to prawa bezwzględne i musisz mieć do tego odpowiednią podstawę zawartą w art. 17 i 18 RODO – chodzi przede wszystkim o sytuację, gdy dane byłyby przetwarzane przez nas nielegalnie),
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawy takiego sprzeciwu znajdziesz w art. 21 RODO)
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (lub innej zgody, do której stosuje się przepisy RODO – takiej jak zgoda na newsletter lub używanie plików cookies).
  • przenoszenia swoich danych do innego administratora.

  Zawsze, jeśli uważasz, że przetwarzając Twoje dane naruszamy prawo, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego w sprawach danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Choć taką skargę możesz złożyć bezpośrednio, zachęcamy Cię każdorazowo do uprzedniego skontaktowania się z nami

  Co to są pliki cookies i po co ich używamy?

  Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Twoim urządzeniu oraz unikalny numer. Zasadniczo używanie plików cookies nie prowadzi do zidentyfikowania Cię przez nas jako konkretnej osoby.

  Pliki cookies, które są niezbędne dla funkcjonowania Serwisu, zapisywane są automatycznie. W odniesieniu do innego rodzaju plików cookies, wymagane jest wyrażenie przez Ciebie zgody. Używamy następujących rodzajów plików cookies:

  • niezbędne – umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach sklepu
  • funkcjonalne – ułatwiające korzystanie ze sklepu np. poprzez zapamiętanie Twoich preferencji użytkownika,

   

  W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystasz z Serwisu.

  Jak możesz zarządzać ustawieniami plików cookies?

  Masz możliwość dokonywania ustawień dot. plików cookies za pośrednictwem ustawień swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz na stronach operatorów poszczególnych przeglądarek:

  Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-…

  Firefox –https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ci…

  Google Chrome/ Android – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

  Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955

  Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html

  Safari – https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=pl_PL

  Safari (wersja iOS) – https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

  Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings